Vallès Transport

 

Redisseny de la marca Vallès Transport, S.L. Empresa que treballa en el sector de la logística.
El símbol de la marca està compost per dos elements que identifiquen el sector de la logística: una caixa fa referència a la mercadería que es transporta, i les fletxes indiquen el moviment d’aquesta.
client: Vallès Transport, S.L / any: en procés 

Rediseño de la marca Vallès Transport, S.L. Empresa vinculada al sector de la logística. 
El símbolo de la marca esta compuesto por dos elementos que identifican el sector de la logística: una caja hace referencia a la mercancía que se transporta, y las flechas indican el movimiento de esta.  
cliente: Vallès Transport, S.L / año: en proceso

 

marca nova / nueva marca ___________________________________________________

 

valles logo nou-01

 

marca antiga / antigua marca _________________________________________________

 

valles logo antic-01

 

 

 


Share 'Vallès Transport' on Facebook Share 'Vallès Transport' on Google+ Share 'Vallès Transport' on LinkedIn Share 'Vallès Transport' on Pinterest Share 'Vallès Transport' on Twitter